รีเลย์, แตรแฟนแฟร์ K2

BMW 320i E36 รถกูบ ยุโรป M50

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

 

เสริม

ลักษณะของตัวถังรถที่แสดง ในภาพ ใช้เพื่อเป็นตัวอย่าง เท่านั้น และอาจแตกต่างจาก ของจริง
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
รีเลย์หน้าสัมผัสปกติเปิด WEISSGRUEN
1
 i  61 36 8 373 700
1

30 ก.

1.06 ออนซ์

฿0.00
รีเลย์, หลังคาแบบพับได้ K45

← รีเลย์, หลังคาแบบพับได้ K45

รีเลย์, ไฟสูง K46

รีเลย์, ไฟสูง K46 →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.