ส่วนรองรับ ชุดควบคุม EWS/โมดูล TR

BMW 320i E36 รถกูบ ยุโรป M50

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

 

เสริม

ข้อควรระวัง ! ก่อนทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบกันขโมย (เช่น ลูกกุญแจ, ระบบปิดแบบลดแรงกระแทก, ชุดควบคุม EWS/CAS) ลูกค้าจะต้องยืนยัน สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ หรือแสดงสิทธิ์ ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต โดยการแสดงเอกสารจดทะเบียนรถยนต์ ฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการตรวจสอบ ! ในกรณีของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจำเป็นต้อง แสดงหนังสือมอบอำนาจ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ ซึ่งสำเนาใบรับรองสิทธิ์ จะมีอยู่ในเอกสารของรถยนต์ หากทำกุญแจรถสูญหายจะต้องแจ้งให้ ศูนย์บริการของ BMW รับทราบโดยทันที เพื่อทำการยกเลิกการใช้งานกุญแจรถ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในกรณีที่กุญแจรถถูกขโมย ซึ่งเงื่อนไข การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่ เกิดการสูญหายจากความประมาทเลินเล่อ


# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ชุดควบคุม EWS II
1
 i  61 35 8 380 363

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ม.ค. '95 ไปยัง ก.ย. '96 1

97 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  61 35 8 380 365

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ม.ค. '95 ไปยัง ก.ย. '96 1

97 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  61 35 8 375 840

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ม.ค. '95 ไปยัง มี.ค. '97 1

103 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  61 35 4 146 045

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ม.ค. '95 ไปยัง มี.ค. '97 1

102 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  61 35 8 380 363

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ม.ค. '95 1

97 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  61 35 8 380 365

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ม.ค. '95 1

97 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  61 35 9 395 664
จาก ม.ค. '95 1
฿0.00
แผงหน้าปัด ชุดควบคุม EWS II
2
 i  61 35 8 362 394
จาก ม.ค. '95 1

257 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
โมดูลเครื่องรับสัญญาณ
3
 i  61 35 8 362 337

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

25 ก.

0.88 ออนซ์

฿0.00
3
 i  61 35 8 379 502
1

25 ก.

0.88 ออนซ์

฿0.00
กล่องเชื่อมต่อ
4
 i  61 13 1 393 707
R •
1

55 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
ส่วนรองรับ ชุดควบคุม EWS/โมดูล TR

← ส่วนรองรับ ชุดควบคุม EWS/โมดูล TR

ชุดควบคุมตัวถังรถและโมดูล

ชุดควบคุมตัวถังรถและโมดูล →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.