ชุดอุปกรณ์บริการ, แขนควบคุม/สาย

BMW 316i E36 รถกูบ ยุโรป M43

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: คู่มือ, วันที่ผลิต:  เมษายน 1993

 
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ชุดปีกนกขวาง
+ข้อมูล

กรุณาปฏิบัติตามคู่มือการซ่อม 

 

1
 i  31 12 2 157 601

VALUE LINE

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มิ.ย. '02 1

7.6 กิโลกรัม

16.8 ปอนด์

฿0.00
ชุดอุปกรณ์ซ่อม ปีกนก ด้านซ้าย
1
 i  31 12 2 339 997

VALUE LINE

1

3.9 กิโลกรัม

8.5 ปอนด์

฿0.00
ชุดอุปกรณ์ซ่อม ปีกนก ด้านซ้าย
+ข้อมูล

กรุณาปฏิบัติตามคู่มือการซ่อม 

 

2
 i  31 12 2 339 997

VALUE LINE

1

3.9 กิโลกรัม

8.5 ปอนด์

฿0.00
ชุดอุปกรณ์ซ่อม ปีกนก ด้านขวา
+ข้อมูล

กรุณาปฏิบัติตามคู่มือการซ่อม 

 

3
 i  31 12 2 339 996

VALUE LINE

1

3.9 กิโลกรัม

8.7 ปอนด์

฿0.00
ชุดรองรับช่วงล่างหน้า/ปีกนก

ชุดรองรับช่วงล่างหน้า/ปีกนก →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.