ผลการค้นหา: 07119903995

BMW 325i E36 Cabrio ประเทศสหรัฐอเมริกา M50

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/ตัวกรอง

การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/ตัวกรอง
# ลักษณะ หมายเลขชิ้นส่วน วันที่ ปริมาณ
16 โบลท์หัวหกเหลี่ยม 07 11 9 903 995    i  ... - ก.ย. '94 1

ชิ้นส่วนแยกของชุดที่ปัดน้ำฝน

ชิ้นส่วนแยกของชุดที่ปัดน้ำฝน
# ลักษณะ หมายเลขชิ้นส่วน วันที่ ปริมาณ
21 โบลท์หัวหกเหลี่ยม 07 11 9 903 995    i  1