คำแนะนำ, ถุงลมนิรภัย

BMW 323i E36 Cabrio ยุโรป M52

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: คู่มือ

 
L807A รุ่นประเทศญี่ปุ่น
L822A รุ่นประเทศรอบอ่าว
L8AAA รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
คำแนะนำ, ถุงลมนิรภัย
1
 i  51 45 7 144 195
1
฿0.00
คำแนะนำ, ถุงลมนิรภัย
2
 i  71 21 2 122 334

DE/EN

1
฿0.00
2
 i  71 21 2 122 335

SV/DA

1
฿0.00
2
 i  71 21 2 122 336

FR/IT

1
฿0.00
2
 i  71 21 2 122 337

ES

1
฿0.00
2
 i  71 21 6 979 776

JA/ZH

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศญี่ปุ่น L807A ใช่

หรือ 

รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน L8AAA ใช่

1
฿0.00
คำแนะนำ, ถุงลมนิรภัย
3
 i  51 14 2 121 644
1
฿0.00
ป้าย "ถุงลมนิรภัยด้านข้าง"
4
 i  72 12 8 254 277

DE/EN

1
฿0.00
4
 i  72 12 8 254 278

IT/ES

1
฿0.00
4
 i  72 12 8 254 279

SV/NL

1
฿0.00
4
 i  72 12 8 412 081

DA/SV

1
฿0.00
4
 i  72 12 8 412 082

PT/ES

1
฿0.00
4
 i  72 12 6 977 330

ZH

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน L8AAA ใช่

1
฿0.00
4
 i  72 12 8 412 080

AR/EN

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศรอบอ่าว L822A ใช่

1
฿0.00
คำแนะนำ, ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร
5
 i  71 21 2 122 545
1
฿0.00
คำแนะนำ, ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร
6
 i  07 14 9 241 479

RU

1
฿0.00
6
 i  07 14 9 241 480

PL

1
฿0.00
6
 i  07 14 9 384 060
1
฿0.00
6
 i  71 23 9 199 610

DE

1
฿0.00
6
 i  71 23 9 199 611

EN

1
฿0.00
6
 i  71 23 9 199 612

FR

1
฿0.00
6
 i  71 23 9 199 613

IT

1
฿0.00
6
 i  71 23 9 199 614

ES

1
฿0.00
6
 i  71 23 9 199 615

PT

1
฿0.00
6
 i  71 23 9 199 621

NL

1
฿0.00
6
 i  71 23 9 199 622

DA

1
฿0.00
6
 i  71 23 9 199 623

SV

1
฿0.00
6
 i  71 23 9 199 625

ZH

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน L8AAA ใช่

1
฿0.00
ป้าย "ถุงลมนิรภัยด้านข้างไม่ทำงาน"
7
 i  72 12 7 008 025

DE

1
฿0.00
7
 i  72 12 7 008 026

EN

1
฿0.00
7
 i  72 12 7 008 027

FR

1
฿0.00
7
 i  72 12 7 008 028

IT

1
฿0.00
7
 i  72 12 7 008 029

ES

1
฿0.00
คำแนะนำ, ถุงลมนิรภัย
8
 i  71 21 6 949 923
1
฿0.00
คำแนะนำ, ถุงลมนิรภัย
9
 i  51 45 7 144 195
1
฿0.00
ป้าย "ทำสีด้านนอก"

ป้าย "ทำสีด้านนอก" →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.