เข็มขัดนิรภัย

BMW 530i E34 เสลี่ยง ยุโรป M60

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

 
 ที่นั่งแบบปรับด้วยไฟฟ้า
 ที่อุ่นที่นั่ง
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
เข็มขัด"BMW Motorsport"บน, หน้าซ้าย
1
 i  72 11 2 256 651

ROT

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '92 1

1 กิโลกรัม

2.3 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบน ด้านหน้าซ้าย
1
 i  72 11 8 164 223

ULTRAMARIN

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '92 1

896 ก.

2 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบน, ด้านหน้าขวา
1
 i  72 11 8 164 224

ULTRAMARIN

จาก ก.ย. '92 1

894 ก.

2 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบน ด้านหน้าซ้าย
1
 i  72 11 8 164 225

PERGAMENT

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '92 1

892 ก.

2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  72 11 8 164 161
จาก ก.ย. '92 1

1 กิโลกรัม

2.2 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบน, ด้านหน้าขวา
1
 i  72 11 8 164 226

PERGAMENT

จาก ก.ย. '92 1

894 ก.

2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  72 11 8 164 162
จาก ก.ย. '92 1

1 กิโลกรัม

2.2 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบน ด้านหน้าซ้าย
1
 i  72 11 8 164 829

SILBERGRAU

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '92 1

938 ก.

2.1 ปอนด์

฿0.00
1
 i  72 11 8 167 971

SCHWARZ

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '92 1

845 ก.

1.9 ปอนด์

฿0.00
1
 i  72 11 8 167 981
จาก ก.ย. '92 1

898 ก.

2 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบน, ด้านหน้าขวา
1
 i  72 11 8 167 972

SCHWARZ

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '92 1

845 ก.

1.9 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนล่าง ด้านหน้า
2
 i  72 11 8 148 458
ไปยัง ก.ย. '92 1

223 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนล่าง, ตัวดึงเข็มขัดขวา
2
 i  72 11 8 127 712
จาก ก.ย. '92 ไปยัง ก.ย. '93 1

1 กิโลกรัม

2.3 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนล่าง, ตัวดึงเข็มขัดซ้าย
2
 i  72 11 8 140 513
จาก ก.ย. '92 ไปยัง ก.ย. '93 1

1 กิโลกรัม

2.3 ปอนด์

฿0.00
2
 i  72 11 8 167 719
จาก ก.ย. '93 1

1 กิโลกรัม

2.2 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนล่าง, ตัวดึงเข็มขัดขวา
2
 i  72 11 8 167 720
จาก ก.ย. '93 1

1 กิโลกรัม

2.2 ปอนด์

฿0.00
2
 i  72 11 8 127 718
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบปรับด้วยไฟฟ้า 

จาก ก.ย. '92 ไปยัง ก.ย. '93 1

1 กิโลกรัม

2.2 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนล่าง, ตัวดึงเข็มขัดซ้าย
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบปรับด้วยไฟฟ้า 

2
 i  72 11 8 127 731

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '92 ไปยัง ก.ย. '93 1

1 กิโลกรัม

2.3 ปอนด์

฿0.00
2
 i  72 11 8 167 721
จาก ก.ย. '93 1

1 กิโลกรัม

2.2 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนล่าง, ตัวดึงเข็มขัดขวา
2
 i  72 11 8 167 722
จาก ก.ย. '93 1

1 กิโลกรัม

2.2 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนล่าง ด้านหน้า
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่อุ่นที่นั่ง 

ใช้ได้กับด้านผู้โดยสารเท่านั้น 

 

2
 i  72 11 8 181 361
ไปยัง ก.ค. '92 1

224 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง

เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.