ไฟหน้า

BMW 530i E34 เสลี่ยง ยุโรป M60

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

ไฟหน้า
 
L807A รุ่นประเทศญี่ปุ่น
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ไฟหน้าคู่ ด้านซ้าย
1
 i  63 12 1 391 321
• L
จาก ก.ย. '88 1

1.9 กิโลกรัม

4.2 ปอนด์

฿0.00
ไฟหน้าคู่ ด้านขวา
1
 i  63 12 1 391 322
• L
จาก ก.ย. '88 1

1.9 กิโลกรัม

4.2 ปอนด์

฿0.00
ไฟหน้าคู่ ด้านซ้าย GELB
1
 i  63 12 1 391 325

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '88 1

1.9 กิโลกรัม

4.1 ปอนด์

฿0.00
ไฟหน้าคู่ ด้านขวา GELB
1
 i  63 12 1 391 326
จาก ก.ย. '88 1

1.9 กิโลกรัม

4.1 ปอนด์

฿0.00
ไฟหน้าคู่แบบปรับได้,ซ้าย
1
 i  63 12 1 391 597
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
• L
จาก ก.ย. '88 1

2 กิโลกรัม

4.5 ปอนด์

฿0.00
ไฟหน้าคู่แบบปรับได้,ขวา
1
 i  63 12 1 391 598
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
ตัวควบคุมลำแสงไฟหน้าในแนวดิ่ง
67 16 8 351 878
จาก ก.ย. '88 ปริมาณ: X
ตัวควบคุมลำแสงไฟหน้าในแนวดิ่ง
67 16 8 355 148
จาก ก.ย. '88 ปริมาณ: X
• L
จาก ก.ย. '88 1

2 กิโลกรัม

4.5 ปอนด์

฿0.00
ไฟหน้าคู่แบบปรับได้ GELB,ซ้าย
1
 i  63 12 1 391 601
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
จาก ก.ย. '88 1

2 กิโลกรัม

4.5 ปอนด์

฿0.00
ไฟหน้าคู่แบบปรับได้ GELB,ขวา
1
 i  63 12 1 391 602
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
ตัวควบคุมลำแสงไฟหน้าในแนวดิ่ง
67 16 8 351 878
จาก ก.ย. '88 ปริมาณ: X
ตัวควบคุมลำแสงไฟหน้าในแนวดิ่ง
67 16 8 355 148
จาก ก.ย. '88 ปริมาณ: X
จาก ก.ย. '88 1

2 กิโลกรัม

4.5 ปอนด์

฿0.00
ไฟหน้าคู่ ด้านซ้าย
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศญี่ปุ่น L807A ใช่

1
 i  63 12 1 390 767
จาก ก.ย. '88 1

1.9 กิโลกรัม

4.1 ปอนด์

฿0.00
ไฟหน้าคู่ ด้านขวา
1
 i  63 12 1 390 768

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '88 1

1.9 กิโลกรัม

4.1 ปอนด์

฿0.00
ไฟหน้าคู่แบบปรับได้,ซ้าย
1
 i  63 12 1 391 711
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
จาก ก.ย. '88 1

2 กิโลกรัม

4.5 ปอนด์

฿0.00
ไฟหน้าคู่แบบปรับได้,ขวา
1
 i  63 12 1 391 712
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
ตัวควบคุมลำแสงไฟหน้าในแนวดิ่ง
67 16 8 351 878
จาก ก.ย. '88 ปริมาณ: X
ตัวควบคุมลำแสงไฟหน้าในแนวดิ่ง
67 16 8 355 148
จาก ก.ย. '88 ปริมาณ: X
จาก ก.ย. '88 1

2 กิโลกรัม

4.5 ปอนด์

฿0.00
ชิ้นส่วนแยก ไฟหน้า

ชิ้นส่วนแยก ไฟหน้า →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.