เทรลเล่อร์ BMW

BMW 320i E30 2 ประตู ประเทศญี่ปุ่น M20

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: คู่มือ

 
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ช่องวิทยุ, อะไหล่แลกเปลี่ยน
+ข้อมูล

สำหรับวิทยุติดรถยนต์ 

1
 i  01 39 9 781 688

DE,EN,FR,20 ST.

จาก เม.ย. '89 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
เทรลเล่อร์
1
 i  01 39 9 099 896

GEWÄHRLEISTUNG

+ข้อมูล

สำหรับการรับประกันฯ แบบไม่มีบาร์โค้ด 

จาก ธ.ค. '93 1

4 ก.

0.14 ออนซ์

฿0.00
1
 i  01 39 0 145 844

AT NEU, 50 STCK

+ข้อมูล

อะไหล่แลกเปลี่ยน, 7 ภาษา 

จาก มี.ค. '02 1

3 ก.

0.11 ออนซ์

฿0.00
1
 i  01 39 9 099 899

GEWÄHRL/BARCODE

+ข้อมูล

สำหรับการรับประกันฯ แบบมีบาร์โค้ด 

จาก มี.ค. '92 1

4 ก.

0.14 ออนซ์

฿0.00
ช่องวิทยุ, อะไหล่แลกเปลี่ยน
+ข้อมูล

สำหรับวิทยุติดรถยนต์ 

2
 i  01 39 9 781 688

DE,EN,FR,20 ST.

จาก เม.ย. '89 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
เทรลเล่อร์
2
 i  01 39 9 099 896

GEWÄHRLEISTUNG

+ข้อมูล

สำหรับการรับประกันฯ แบบไม่มีบาร์โค้ด 

จาก ธ.ค. '93 1

4 ก.

0.14 ออนซ์

฿0.00
2
 i  01 39 0 145 844

AT NEU, 50 STCK

+ข้อมูล

อะไหล่แลกเปลี่ยน, 7 ภาษา 

จาก มี.ค. '02 1

3 ก.

0.11 ออนซ์

฿0.00
2
 i  01 39 9 099 899

GEWÄHRL/BARCODE

+ข้อมูล

สำหรับการรับประกันฯ แบบมีบาร์โค้ด 

จาก มี.ค. '92 1

4 ก.

0.14 ออนซ์

฿0.00
ช่องวิทยุ, อะไหล่แลกเปลี่ยน
+ข้อมูล

สำหรับวิทยุติดรถยนต์ 

3
 i  01 39 9 781 688

DE,EN,FR,20 ST.

จาก เม.ย. '89 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
เทรลเล่อร์
3
 i  01 39 9 099 896

GEWÄHRLEISTUNG

+ข้อมูล

สำหรับการรับประกันฯ แบบไม่มีบาร์โค้ด 

จาก ธ.ค. '93 1

4 ก.

0.14 ออนซ์

฿0.00
3
 i  01 39 0 145 844

AT NEU, 50 STCK

+ข้อมูล

อะไหล่แลกเปลี่ยน, 7 ภาษา 

จาก มี.ค. '02 1

3 ก.

0.11 ออนซ์

฿0.00
3
 i  01 39 9 099 899

GEWÄHRL/BARCODE

+ข้อมูล

สำหรับการรับประกันฯ แบบมีบาร์โค้ด 

จาก มี.ค. '92 1

4 ก.

0.14 ออนซ์

฿0.00
เทรลเล่อร์
+ข้อมูล

อะไหล่แลกเปลี่ยน, 7 ภาษา 

4
 i  01 39 0 145 844

AT NEU, 50 STCK

จาก มี.ค. '02 1

3 ก.

0.11 ออนซ์

฿0.00
เทรลเล่อร์
+ข้อมูล

อะไหล่แลกเปลี่ยน, 7 ภาษา 

5
 i  01 39 0 145 844

AT NEU, 50 STCK

จาก มี.ค. '02 1

3 ก.

0.11 ออนซ์

฿0.00
เทรลเล่อร์
+ข้อมูล

อะไหล่แลกเปลี่ยน, 7 ภาษา 

6
 i  01 39 0 145 844

AT NEU, 50 STCK

จาก มี.ค. '02 1

3 ก.

0.11 ออนซ์

฿0.00
เทรลเล่อร์
+ข้อมูล

อะไหล่แลกเปลี่ยน, 7 ภาษา 

7
 i  01 39 0 145 844

AT NEU, 50 STCK

จาก มี.ค. '02 1

3 ก.

0.11 ออนซ์

฿0.00
รถ BMW รุ่นฟอร์มูลาร์

← รถ BMW รุ่นฟอร์มูลาร์

สติกเกอร์ BMW

สติกเกอร์ BMW →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.