หลอดไฟ/ฟิวส์

BMW 320i E30 2 ประตู ประเทศญี่ปุ่น M20

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: คู่มือ

 
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ผ้าขัดรถ
1
 i  71 11 1 115 810

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

22 ก.

0.78 ออนซ์

฿0.00
ฟิวส์
3
 i  61 13 1 370 987

7,5A

X
฿0.00
3
 i  61 13 1 372 626

15A

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

X
฿0.00
3
 i  61 13 1 372 627

25A

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

X

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
3
 i  61 13 1 370 668
X
฿0.00
3
 i  61 13 1 372 628

30A

X
฿0.00
หลอดไฟ
4
 i  07 50 9 063 576

12V 4W

X

3 ก.

0.11 ออนซ์

฿0.00
หลอดไฟ
5
 i  07 50 9 063 574

12V 21W

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง เม.ย. '93 X

11 ก.

0.39 ออนซ์

฿0.00
5
 i  63 21 7 160 789

P12V/21W

X

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
หลอดไฟลองไลฟ์
5
 i  63 21 6 926 920

12V 21W

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ธ.ค. '04 X

11 ก.

0.39 ออนซ์

฿0.00
5
 i  63 21 7 160 790

12V 21W

X

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
หลอดไฟ
5
 i  07 50 9 063 575

12V 10W

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง พ.ค. '95 X

7 ก.

0.25 ออนซ์

฿0.00
5
 i  07 11 9 905 337

12V 10W

ไปยัง พ.ค. '95 X

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
5
 i  07 50 9 063 573

12V 5W

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

X

7 ก.

0.25 ออนซ์

฿0.00
5
 i  07 11 9 905 336

12V 5W

X

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
หลอดไฟ
6
 i  07 50 9 063 578

12V 5W

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง พ.ย. '04 X

4 ก.

0.14 ออนซ์

฿0.00
6
 i  63 21 7 160 805

12V 5W

X
฿0.00
6
 i  07 50 9 063 577

12V 10W

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ธ.ค. '04 X

4 ก.

0.14 ออนซ์

฿0.00
6
 i  63 21 7 160 912

12V 10W

X
฿0.00
หลอดไฟ
7
 i  07 50 9 064 001

12V 55W H1

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ย. '02 X

9 ก.

0.32 ออนซ์

฿0.00
7
 i  63 21 6 926 908

12V 55W H1

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ย. '02 X

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
7
 i  63 21 7 160 777

12V 55W H1

ไปยัง ก.ย. '02 X

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
หลอด H1 Plus
7
 i  07 50 0 003 923

12V 55W

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

X

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
หลอดไฟ
8
 i  07 50 9 064 001

12V 55W H1

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ย. '02 X

9 ก.

0.32 ออนซ์

฿0.00
8
 i  63 21 6 926 908

12V 55W H1

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ย. '02 X

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
8
 i  63 21 7 160 777

12V 55W H1

ไปยัง ก.ย. '02 X

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
หลอด H1 Plus
8
 i  07 50 0 003 923

12V 55W

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

X

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
กล่องเก็บเครื่องมือ เล็ก

← กล่องเก็บเครื่องมือ เล็ก

หลอดไฟ/ฟิวส์

หลอดไฟ/ฟิวส์ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.