อะไหล่ชุดเปลี่ยนเกียร์ด้านนอก/คันเกียร์

BMW 3.0Si E3 เสลี่ยง ประเทศสหรัฐอเมริกา M30

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: คู่มือ

อะไหล่ชุดเปลี่ยนเกียร์ด้านนอก/คันเกียร์
 
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ข้อต่อก้านเลือกเกียร์
1
 i  23 41 1 466 130

คู่มือ

จาก ส.ค. '68 ไปยัง ก.พ. '77 1

58 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
1
 i  25 11 1 205 070

คู่มือ

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '73 ไปยัง ก.พ. '77 1

76 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  25 11 7 503 525
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ก้านเลือกเกียร์ แบบตรง
25 11 1 206 888
SCHWARZ
ปริมาณ: 1
(#17) แหวนสเปเซอร์
25 11 1 220 199
SCHWARZ
ปริมาณ: 4
คันเกียร์-อะไหล่ ส่วนล่าง
25 11 1 220 213
SCHWARZ
ปริมาณ: 1

คู่มือ

SCHWARZ

1

90 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
แหวนรองพลาสติก
2
 i  25 11 1 434 194

คู่มือ

1
฿0.00
บูชแรงตึง
3
 i  23 41 1 466 132

คู่มือ

จาก ส.ค. '68 ไปยัง ก.พ. '77 1

4 ก.

0.14 ออนซ์

฿0.00
ปลอก
3
 i  25 11 1 203 132

คู่มือ

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ส.ค. '68 ไปยัง ก.พ. '77 1

5 ก.

0.18 ออนซ์

฿0.00
บูชแรงตึง
3
 i  25 11 1 203 682

คู่มือ

จาก ก.ย. '73 ไปยัง ก.พ. '77 1

4 ก.

0.14 ออนซ์

฿0.00
โบลท์หัวหกเหลี่ยม
4
 i  07 11 9 901 161
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ

คู่มือ

M8X40

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

2

18 ก.

0.63 ออนซ์

฿0.00
4
 i  07 11 9 905 549
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
(#16) ก้านเลือกเกียร์ แบบตรง
25 11 1 204 364
M8X40-ZNNIV SI
ปริมาณ: X
(#1) ข้อต่อก้านเลือกเกียร์
25 11 1 205 070
M8X40-ZNNIV SI
ปริมาณ: X
ฝาปิด
25 11 1 205 441
M8X40-ZNNIV SI
ปริมาณ: X
คันเกียร์-อะไหล่ ส่วนล่าง
25 11 1 220 217
M8X40-ZNNIV SI
ปริมาณ: X

คู่มือ

M8X40-ZNNIV SI

2

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
แหวนรองแบบสปริง
5
 i  07 11 9 932 095
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
(#16) ก้านเลือกเกียร์ แบบตรง
25 11 1 204 364
B8
ปริมาณ: X
(#1) ข้อต่อก้านเลือกเกียร์
25 11 1 205 070
B8
ปริมาณ: X
ฝาปิด
25 11 1 205 441
B8
ปริมาณ: X
คันเกียร์-อะไหล่ ส่วนล่าง
25 11 1 220 217
B8
ปริมาณ: X

คู่มือ

B8

6
฿0.00
ตัวยึดเสริม
6
 i  25 11 1 202 842
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
(#16) ก้านเลือกเกียร์ แบบตรง
25 11 1 204 364
ปริมาณ: X
(#1) ข้อต่อก้านเลือกเกียร์
25 11 1 205 070
ปริมาณ: X
ฝาปิด
25 11 1 205 441
ปริมาณ: X
คันเกียร์-อะไหล่ ส่วนล่าง
25 11 1 220 217
ปริมาณ: X

คู่มือ

4

53 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
โบลท์หัวหกเหลี่ยม
7
 i  07 11 9 913 662
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
(#16) ก้านเลือกเกียร์ แบบตรง
25 11 1 204 364
M8X30-ZN
ปริมาณ: X
(#1) ข้อต่อก้านเลือกเกียร์
25 11 1 205 070
M8X30-ZN
ปริมาณ: X
ฝาปิด
25 11 1 205 441
M8X30-ZN
ปริมาณ: X
คันเกียร์-อะไหล่ ส่วนล่าง
25 11 1 220 217
M8X30-ZN
ปริมาณ: X

คู่มือ

M8X30-ZN

4

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
คันเกียร์
8
 i  25 11 1 205 384
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
(#16) ก้านเลือกเกียร์ แบบตรง
25 11 1 204 364
ปริมาณ: X
(#1) ข้อต่อก้านเลือกเกียร์
25 11 1 205 070
ปริมาณ: X
ฝาปิด
25 11 1 205 441
ปริมาณ: X
คันเกียร์-อะไหล่ ส่วนล่าง
25 11 1 220 217
ปริมาณ: X

คู่มือ

1

730 ก.

1.6 ปอนด์

฿0.00
ถ้วยลูกปืน ด้านบน
9
 i  23 41 1 466 110

คู่มือ

1

3 ก.

0.11 ออนซ์

฿0.00
แหวนล็อค
10
 i  23 41 1 466 112

คู่มือ

1
฿0.00
สลักนำศูนย์
12
 i  23 41 1 466 122

คู่มือ

1

29 ก.

1.02 ออนซ์

฿0.00
สลักนำศูนย์
15
 i  23 41 1 466 134

คู่มือ

1

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ก้านเลือกเกียร์ แบบตรง
16
 i  25 11 1 204 364

คู่มือ

จาก ก.ย. '73 ไปยัง ก.พ. '77 1

200 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
แหวนสเปเซอร์
17
 i  25 11 1 220 199

คู่มือ

16X10,2X0,65

จาก ส.ค. '68 ไปยัง ก.พ. '77 2

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ชุดแหวนล็อค เบอร์ 10
18
 i  07 50 9 064 295

คู่มือ

8,0

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ส.ค. '68 ไปยัง ก.พ. '77 2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
แหวนล็อค
18
 i  07 11 9 932 863

คู่มือ

8,0

จาก ส.ค. '68 ไปยัง ก.พ. '77 2

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ชิ้นส่วนภายในชุดเปลี่ยนเกียร์ Getrag 262

← ชิ้นส่วนภายในชุดเปลี่ยนเกียร์ Getrag 262

อะไหล่ชุดเปลี่ยนเกียร์ด้านนอก/คันเกียร์

อะไหล่ชุดเปลี่ยนเกียร์ด้านนอก/คันเกียร์ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.