กระปุกเฟืองพวงมาลัยไฮดรอลิก

BMW 2800 E3 เสลี่ยง ยุโรป M30

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: คู่มือ

กระปุกเฟืองพวงมาลัยไฮดรอลิก
 
 พวงมาลัยเพาเวอร์
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
แหวนสเปเซอร์
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พวงมาลัยเพาเวอร์ 

1
 i  32 13 1 104 844

1,950MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 104 846

2,000MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 104 848

2,050MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

22 ก.

0.78 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 104 850

2,100MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

22 ก.

0.78 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 104 852

2,150MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

23 ก.

0.81 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 104 854

2,200MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

22 ก.

0.78 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 210

1,910MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 211

1,920MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 212

1,930MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 213

1,940MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 214

1,960MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 215

1,970MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 216

1,980MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 217

1,990MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 218

2,010MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 219

2,020MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 220

2,030MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 221

2,040MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 222

2,060MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 223

2,070MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 224

2,080MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

23 ก.

0.81 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 225

2,090MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 226

2,110MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 227

2,120MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 228

2,130MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 229

2,140MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 230

2,160MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

24 ก.

0.85 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 231

2,170MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 232

2,180MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 233

2,190MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 234

2,210MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 235

2,220MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 236

2,230MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
1
 i  32 13 1 109 237

2,240MM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
กลไกบังคับเลี้ยว/คันส่ง

← กลไกบังคับเลี้ยว/คันส่ง

กระปุกเฟืองพวงมาลัยไฮดรอลิก

กระปุกเฟืองพวงมาลัยไฮดรอลิก →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.