ชุดเฟืองดิฟเฟอเรนเชียล-ลิมิเต็ดสลิป

BMW 518 E28 เสลี่ยง ยุโรป M10

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: คู่มือ

ชุดเฟืองดิฟเฟอเรนเชียล-ลิมิเต็ดสลิป
 

เสริม

ไม่มีชิ้นส่วนแยกชิ้นให้บริการอีกต่อไป
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ชุดเฟืองดิฟฯจำกัดสลิป,แลกเปลี่ยน
1
 i  33 14 1 209 653

25%

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

7.3 กิโลกรัม

16 ปอนด์

฿0.00
ชุดเฟืองบายศรี/เสื้อเฟืองดิฟเฟอเรนเชียล

← ชุดเฟืองบายศรี/เสื้อเฟืองดิฟเฟอเรนเชียล

เอาต์พุตชาฟท์

เอาต์พุตชาฟท์ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.