ผลการค้นหา: 07119903844

BMW 520 E12 เสลี่ยง ยุโรป M20

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: คู่มือ

อุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิง
# ลักษณะ หมายเลขชิ้นส่วน วันที่ ปริมาณ
14 โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง 07 11 9 903 844    i  2

อ่างและตัวแสดงระดับน้ำมันเครื่อง

อ่างและตัวแสดงระดับน้ำมันเครื่อง
# ลักษณะ หมายเลขชิ้นส่วน วันที่ ปริมาณ
5 โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง 07 11 9 903 844    i  X

สายกราวด์อัลเทอร์เนเตอร์

สายกราวด์อัลเทอร์เนเตอร์
# ลักษณะ หมายเลขชิ้นส่วน วันที่ ปริมาณ
8 โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง 07 11 9 903 844    i  1