ตัวยึดแท่นเครื่องยนต์, ด้านซ้าย 6777267

22 11 6 777 267

ราคา น้ำหนัก
฿0.00 1.3 กิโลกรัม 2.9 ปอนด์
ชิ้นส่วนของปริมาณ หน่วยของการวัด หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ
ชิ้น 1 1 76
การผลิต ต.ค. '06 -
แลกเปลี่ยนย้อนหลัง
หมายเลขเก่า  i    22 11 6 777 831

การใช้

X5 ซีรีส์

+E70

+X5 4.8i N62N

ร่างกาย ภูมิภาค การขับขี่ การส่งผ่าน การใช้
SAV ยุโรป • L อัตโนมัติ
SAV ยุโรป R • อัตโนมัติ
SAV ประเทศสหรัฐอเมริกา • L อัตโนมัติ

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.